Manastirea Poiana Marului

Este ca și cum ți-ai construit o casă pe o stîncă, vânturile, inundatiile și alte intemperii n-o vor atinge.

Dacă aș fi pictor și ar trebui să zugrăvesc Fericirea aș alege cu siguranță unul din chipurile celor 5 maici tinere de la Mănăstirea Poiana Mărului din județul Buzău”, cuvinetele lui Daniel Buzdugan dupa ce a vizitat manastirea.

A fost  ctitorită în anul  1730 pe cheltuiala domnului  Constantin Mavrocordat. Vechea  vatră a schitului a fost ceva mai sus de cea actuală [5]. Primul stareț i-a fost cuviosul Vasile,  canonizat ulterior sub denumirea de  Sfântul Vasile de la Poiana Mărului [6] Biserica de lemn originală a ars în  1771 fiind refacută în perioada  1780 1784 ( cod LMI  BZ-II-m-A-20156.02) O a doua biserică tot din lemn ( cod LMI  BZ-II-m-A-20156.01) a fost construită în perioada  1810 1812 prin strădania starețului Teodosie al II-lea.